REVITAL TRADE service s.r.o.

O společnosti:

Společnost REVITAL TRADE servis s.r.o. je mladá, perspektivní obchodní společnost, zaměřená na obchodní činnost firem v rámci ČR a firem z České republiky se zahraničím. Byla založena z důvodu postupné ztráty a absence tradičních obchodních vztahů s tradičními obchodními partnery českých firem.

Disponuje potenciálem zkušených odborníků v oboru zahraničního obchodu PZO, MZO a dále mladými perspektivními, jazykově i odborně disponovanými profesionály v oboru. Vycházejí vždy vstříc individuálním potřebám každého klienta a vždy respektují specifika konkrétního cílového trhu a oboru.


„ Úspěšně obchodujeme s REVITAL TRADE servis“


REVITAL TRADE servis s.r.o. využívá znalosti místního prostředí a zkušenosti získané díky půso-bení v dané zemi. Cestou spolupráce s naší společností, zkrátíte a zefektivníte vstup na daný poža-dovaný trh. Rozvoj společnosti je podpořen tradičními i novými kontakty na daném trhu a v požadova-ném oboru.


ZAMĚŘENÍ:

Činnost společnosti je zaměřena na obchodní činnost mezi firmami v rámci ČR a dále na obchodní činnost českých firem se zahraničím.

Je směřována na:

 • dovoz zboží materiálů a komodit
 • vývoz zboží materiálů a komodit
 • vnitřní obchod
 • vyhledávání kontaktů na obchodní partnery v zahraničí
 • vyhledávání požadovaných materiálů a komodit v zahraničí
 • vhodné umístění českého výrobku na zahraničním trhu

Jsme připraveni aktivně zabezpečit, se znalostí požadované destinace, zprostředkování obchodu nebo služeb se zahraničními klienty.

Na základě požadavku klienta navrhneme a zpracujeme profesionální prezentaci českých firem v zahraničí, navrhneme marketingový plán, včetně webové prezentace, vyhledání obchodních part-nerů, výrobků, služeb apod..

Obchodní zástupci REVITAL TRADE servisu se především specializují na obchod v Číně, Rusku, Maďarsku, Německu, Francii, Jižní Americe apod. a také v dalších tradičních obchodních regio-nech, vždy dle požadavku klienta.


KOMUNIKACE:

Komunikace probíhá ve světových jazycích, dle požadavku a aktuální potřeby.

Rychlý kontakt

 • REVITAL TRADE service s.r.o
 • Vítězné náměstí 577/2
 • 160 00 - PRAHA 6
 • Tel./fax:  +420 242 486 942
 • GSM: +420 777 711 244
 • Email: revitaltrade@revitaltrade.cz

Partneři


Články

žádné nové články...