REVITAL TRADE service s.r.o.

Souhlasné prohlášení

Souhlasné prohlášení se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. 

Tímto přečtením uděluji konkludentní souhlas společnosti REVITAL SERVIS s.r.o. Politických vězňů 934/15,Praha 1,IČ:28271076, www.revitalservis.cz e-mail

kilijan@revitalservis.cz,revitalservis@revitalservis.cz,tomas.kilijan@revitalgroup.cz,

kilijan@revitalgroup.cz /dále správce/

souhlas k tomu, aby zasílala svá obchodní sdělení na e-mailovou adresu a aby zpracovávala osobní údaje v rozsahu název společnosti, sídlo, IČ, e-mail, případně u fyzických osob jméno, příjmení, sídlo, PSČ  a e-mail.

E-mailovou korespondenci strany považují za pravou a platnou, a souhlasí se zasílám faktur a dalších sdělení touto cestou.

Osobní údaje budou zařazeny do databáze za účelem jejich zpracování, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Jsem si vědom svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán písemnou formou.

Rychlý kontakt


Partneři

Aktuálně

Přijímáme poptávky na dodávky čínského zboží a výrobků

Vážení klienti, jsme připraveni pro Vás zabezpečit veškeré dodávky čínských výrobků a zboží z Číny. Dodávky jsme připraveni realizovat včetně dopravy a celní deklarace.

více »